Pantun

admin
admin

Janganlah tunggu daun yang lebat
Untuk melihat sebuah dahan
Janganlah tunggu ajal mendekat
Untuk bertobat kepada Tuhan

(Hillary_YAORY)
admin
admin

Tanaman tak akan menjadi pagar
Yang batang-batangnya tumbuh tinggi
Janganlah selalu mengajar
Lebih penting lihat kelakuan sendiri

(Hillary_YAORY)